Medieomtale

Her er lenker til noen utvalgte nyhetssaker om naltrekson i norske medier. Merk at journalister og redaktører foretar valg med hensyn til vinkling/fremstilling som vi forskere kanskje ikke ville gjort, og av og til forekommer direkte misforståelser eller feilsiteringer.

Om du ønsker sikker kunnskap om naltrekson ber vi derfor om at du tar kontakt direkte med oss om du ikke finner svar på det du lurer på her på naltrekson.no

Oktober 2017 ble resultatene fra sammenligningen mellom langtidsvirkende naltrekson og buprenorfin-nalokson ble publisert og saken fikk bred omtale.

Seraf UiO v/førsteamanuensis Lars Tanum lagde denne saken for deres nettside

Tanum omtalte også prosjektet på NRK Ekko, som kan høres som podkast her (ved ca 35 minutter).

Sykehuset i Vestfold laget en tilsvarende nyhetssak med vekt på rollen til sin forskningsmedarbeider og stipendiat i studien, Kristin Klemmetsby Solli.

Bergens tidende laget en sak (nb betalingsmur) om en studiedeltager hos Helse Bergen ved Avdeling for rusmedisin med stipendiat Arild Opheim.

Omtale i 2014:

Bergensavisen presenterte i april forskningsprosjektet på naltrekson for opiatavhengige i en artikkel og intervju med en naltreksonpasient i en annen artikkel.

 

Omtale i 2013:

En tidligere heroinavhengig pasient i NTX-SBX-studien i Bergen ga i mars et intervju til brukermagasinet Megafon der han beskrev sine erfaringer etter noen måneder med langtidsvirkende naltrekson. Saken ble også omtalt i Bergens Tidende den 24.3.13.

Megafon_04_2013

 

Omtale i 2012:

På forskning.no er en artikkel om studien med intramuskulær naltrekson sammenlignet med LAR-medikasjon.

Denne artikkelen i Aftenposten omhandlet den pågående studien av intramuskulær naltrekson med vinkling på Bergen fengsel.

 

Eldre mediesaker om naltreksonbehandling:

Resultater fra en tidligere forskningsstudie på implantat med naltrekson ble omtalt blant annet på

Tv2 Nyhetene i 2010

og på NRK Dagsrevyen i 2009