Intervju av naltreksonpasient i Bergen

 

En tidligere heroinavhengig pasient i NTX-SBX-studien i Bergen har gitt et intervju til brukermagasinet Megafon der han beskriver sine erfaringer etter noen måneder med langtidsvirkende naltrekson.

Etter tillatelse fra Megafon gjengir vi intervjuet her. Saken ble også omtalt i Bergens Tidende den 24.3.13.

Som vanlig i mediesaker tar vi forbehold om journalistiske grep i fremstillingen.

Megafon_04_2013

Første dose intramuskulær satt i NTX-SBX-studien

 

I dag mottok første pasient intramuskulær naltrekson med varighet i 28 dager som ledd i deltagelse i studien Naltrekson eller Suboxone mot heroinavhengighet. Dette markerer en milepæl for studien og for denne behandlingsformen i Norge: Det er første gang intramuskulær naltrekson er benyttet i forskning på avhengighetslidelser i Norge. Vi håper å inkludere mange flere norske opiatavhengige i månedene som kommer. Interesserte kan lese mer på informasjonssiden for prosjektet.

Samtidig er antall treff på naltrekson.no oversteget 1000 treff. Dette er vi svært fornøyde med – følg med her for nytt om vår pågående forskning på avhengighetsbehandling med naltrekson.

Naltreksonstudie i gang ved 3 sykehus

 

Studien Naltrekson eller buprenorfin-nalokson mot tilbakefall etter utskriving tar nå inn opiatavhengige med bosted i opptaksområdet til disse sykehusene: 

Haukeland Universitetssjukehus / Helse Bergen HF

Sykehuset i Vestfold HF

fra medio januar 2013 tas det også inn opiatavhengige fra opptaksområdet til

Stavanger Universitetssjukehus HF

Interesserte kan ta kontakt for mer informasjon, se denne siden. Se beskrivelsen av prosjektet for detaljer om hvem som kan være med, hva deltagere må stille opp på osv.

Ved AHUS og Oslo Universitetssykehus forventes oppstart i løpet av første kvartal 2013 – dette vil bli kunngjort her på naltrekson.no

NB: Grunnet problemer hos en leverandør er de ukentlige spyttprøvene i de første 12 ukene av studien erstattet med urinprøver.