Disputas langtidsvirkende naltrekson

Naltrekson.no er stolt av å kunngjøre første disputas for PhD fra forskningsstudien på sammenligning av langtidsvirkende naltrekson og daglig buprenorfin-nalokson.

Den 21.6. blir det prøveforelesning og disputas for Kristin Klemmetsby Solli på hovedresultatene av studien, som i all hovedsak var positive for brukerne. Detaljer i lenken nedenfor. Velkommen!

http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2018/solli-kristin-klemmetsby.html