Forskningspriser til norsk naltreksonartikkel

Etter publiseringen høsten 2017 er det gitt to priser for beste artikkel til studien der langtidsvirkende naltrekson ble sammenlignet med daglig buprenorfin (Suboxone (C)) mot heroinavhengighet.

Begge priser er tildelt av fagjuryer etter bedømming blant innsendte / nominerte arbeider.

Forskningsartikkelprisen fra Forum for akuttpsykiatri gis beste forskningsartikkel innen psykisk helse hvert år, og tildelingen av prisen for 2017 ble kunngjort på akuttpsykiatrikonferansen.

Akershus Universitetssykehus utdeler hvert år pris for beste artikkel fra studier der Ahus’ forskere har vært sentrale. For 2017 ble naltreksonstudien tildelt prisen innen psykisk helse og avhengighet.

Forskningsgruppen takker for nominasjoner og priser.

Vi er glade for oppmerksomheten dette gir til klinisk forskning på rusmiddelavhengighet.