Større amerikansk studie styrker positivt inntrykk av langtidsvirkende naltrekson

Rusbruk, russug, frafall fra behandling etter 6 måneder var omtrent like for deltagerne i en amerikansk sammenligning av langtidsvirkende naltrekson og daglig buprenorfin-nalokson (Suboxone i LAR). Dette viser en studie nylig publisert i The Lancet.

Den amerikanske X:BOT hadde flere deltagere (570 deltagere) og lenger varighet (6 mnd) enn den norske studien. I tillegg er buprenorfin-nalokson vanskeligere tilgjengelig i USA enn i Norge på grunn av store ulikheter i regelverket for helsehjelp (også innad i USA).

Det er derfor rimelig å anta at brukerne har vært mer motivert for å få buprenorfin-nalokson enn brukere i større byer Norge, der dette mange steder deles ut på dagen ved oppmøte. Dette kan ligge bak noen forskjeller i resultatene sammenlignet med den norske studien, som andelen som gjennomført medikamentstart.