Langtidsvirkende naltrekson like effektivt som LAR-medikament

Resultatene fra den norske studien ‘Langtidsvirkende naltrekson eller buprenorfin-nalokson mot opioidavhengighet’ er nå klare: Over en 12 ukers periode viste injeksjoner med 4 ukers intramuskulær blokkade av heroin og andre opioider seg like bra som dagens anbefalte medikament i LAR – buprenorfin-nalokson (kjent som Suboxone). På noen resultater var langtidsvirkende naltrekson litt bedre enn buprenorfin-nalokson.

Resultatene er nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet JAMA Psychiatry. Artikkelen er på deres nettsider på denne lenken.

Vanlige norske brukere
Studien rekrutterte 159 deltagere over en periode på 2.5 år fra fem norske sykehus: Oslo Universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus, Helse Bergen, Sykehuset i Vestfold, og Stavanger Universitetssjukehus. Denne nettsiden er brukt til å gi informasjon om studien for interesserte brukere og hjelpere. Mer informasjon om naltrekson som virkestoff finnes her.

Brukerne hadde rundt ti års brukererfaring med avhengighet til heroin og andre opioider, og tilsvarte omtrentlig gjennomsnittstall fra LAR i inklusjonsperioden (2013-14) i kjønnssammensetning og brukererfaring med opioider og andre stoffer. Studien inkluderte flertallet av de som meldte seg, og utelukket i utgangspunktet bare de med akutt selvmordsfare, psykoselidelse, graviditet/amming, eller alvorlige kroppslige tilstander som leversvikt.

Ved randomisering ble 80 tilfeldig fordelt til full avrusing og intramuskulær naltrekson, mens 79 fikk nedtrapping og overføring til buprenorfin-nalokson i LAR.

Lovende resultater
Etter 12 uker ble gruppene evaluert og var like på flertallet av målinger som andel fullførte i hver gruppe, andel opiatfrie urinprøver i hver gruppe, hyppighet av bruk av andre rusmidler enn opioider osv. Naltreksongruppen var litt bedre enn buprenorfin-gruppen på dager heroinbruk, men deltagerne i begge grupper brukte i gjennomsnitt mindre enn 5 ganger per måned, noe som må sies å være relativt lite.

Tilfredshet med behandlingen var høyere i naltreksongruppen enn i LAR-gruppen.

Mengden abstinensrelaterte plager var høyere i naltreksongruppen, men kan skyldes at disse deltagerne måtte gjennomgå fullstendig nedtrapping av opioider. Andelen som stoppet medisinering på grunn av bivirkninger var omtrent lik.

Noen forbehold
En annen begrensning var at studien ikke var blindet eller dobbeltblindet; det betyr at brukerne visste hva de fikk, og deres tro på virkning eller bivirkning kan ha påvirket resultatet.

Det er derfor vanskelig å si om forskjellene var et resultat av at deltagerne på naltrekson ble randomisert til det de ønsket å få i studien. Buprenorfin-nalokson er idag relativt enkelt tilgjengelig gjennom helsevesenet i de fleste byene i studien. Det unike som studien hadde å tilby deltagerne, var muligheten til å prøve ut langtidsvirkende naltrekson.

‘Vi må være åpne for at noe av forskjellen mellom gruppene kan skyldes positive forventninger til langtidsvirkende naltrekson, og at deltagerne som valgte å bli med, hadde spesiell motivasjon for å prøve naltrekson.’ sier postdoktor ved UiO Seraf og nasjonal prosjektkoordinator i studien, Nikolaj Kunøe.

Veien videre
’Samtidig gir studien ikke støtte til de som har hevdet at opioidavhengige bare kan hjelpes med LAR-medisiner eller andre opioider.’ sier Kunøe.

‘Utfordringen for langtidsvirkende naltrekson fremover blir å fortsette å samle tilstrekkelig kunnskap om korttids- og langtidsvirkninger til at behandlingsformen vinner mer aksept i bruker- og behandlingsmiljøene.’

‘Legemiddelutprøvinger for avhengighetslidelser krever høy kompetanse, en god del ressurser og ekstraordinær utholdenhet for å lykkes, noe også denne studien er et eksempel på.’

For at langtidsvirkende naltrekson skal kunne bli et tilbud til brukere i Norge, må det være registrert som legemiddel hos det Europeiske Legemiddelverket (EMA). Dette har ikke skjedd enda, og det er ikke kjent om produsenten av formuleringen fra denne studien har planer om denne typen registrering og markedsføring.

PS: Vil du lese eller høre om brukererfaringer med naltrekson i praksis? Mediebiblioteket er nå oppdatert med mediesaker fra publisering av denne studien.