Stor interesse for assistert avhold med naltrekson blant norske opiatbrukere

Blant 720 norske opiatbrukere var rundt 50% interessert eller svært interessert i å prøve assistert avhold med langtidsvirkende naltrekson i en spørreundersøkelse fra Seraf, UiO og deltagende sykehus (Universitetssykehusene i Oslo, Akershus, Bergen og Stavanger, Sykehusene i Vestfold – og Østfold).

Se saken her: http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/aktuelt/aktuelle-saker/2016/stor-interesse-for-heroinblokkade.html

Dette er en høyere andel brukere enn forventet for en såpass radikal behandling – der all virkning av heroin og andre opioider blokkeres for 4 uker av gangen. I det gradvis mer forpliktende spørreskjemaet sa 44% at de hadde kunnet tenke seg å prøve langtidsvirkende naltrekson med oppstart fra kommende uke om det var tilgjengelig.

Omtrent 30% svarte mer i tråd med hva som var forventet: de var tydelige på at de ikke ønsket å prøve naltrekson men foretrakk LAR og/eller illegal opiatbruk.

Vel 70% av alle de spurte var i LAR på svartidspunktet; kjønns- og aldersfordeling var omtrent som i LAR.

Red komm: Når såpass mange sa seg interessert, betyr det ikke at alle ville klart å gjøre denne overgangen til fullt opiatavhold såpass raskt. Det antyder mer sannsynlig at de var lei ulempene ved dagens to hovedalternativer for behandling: daglig avhengighet av LAR-legemidler med begrensninger på rusbruk, førerkort mm, eller avgiftning og medikamentfri behandling med høy risiko for tilbakefall og overdose.

Entusiasmen blant brukerne tilsier at mange hadde ønsket ‘medikamentassistert avhold’ velkommen som en ‘tredje behandlingsvei’ dersom det hadde vært tilgjengelig i Norge.