Naltrekson på Vettreseminaret for rusforskning 2015

Naltreksongruppen med Vigdis Vindenes fra Seraf og Folkehelseinstituttet, fra venstre Kamni Sharma, Lars Tanum, Vigdis Vindenes, Kristin Klemmetsby Solli, Nikolaj Kunøe, Arild Opheim, Linn Wergeland Digranes

Naltreksongruppen med Vigdis Vindenes fra Seraf og Folkehelseinstituttet, fra venstre Kamni Sharma, Lars Tanum, Vigdis Vindenes, Kristin Klemmetsby Solli, Nikolaj Kunøe, Arild Opheim, Linn Wergeland Digranes


Naltreksongruppen var aktive på nasjonalt seminar for forskere i rusmiddelfeltet på Vettre i Asker. I fokus denne gangen var designet i NTXSBX-studien (Nikolaj og Lars), interesse for naltreksonblokkade blant norske opiatbrukere (Kamni Sharma), og estimat på kostnader ved ulike typer medikamentell behandling (Kristin Solli).

Kostnadsestimat medikamentell behandling av Kristin Solli

Kostnadsestimat medikamentell behandling

Datainnsamling i NTXSBX har dels foregått på iPad, men Mini var for små i felt og ble i stedet tatt frem fra skuffen nå for lading, systemoppdatering, og tjeneste som fremvisere. Mer jobb enn det ser ut til, men vi var fornøyde med sluttresultatet.