Naltreksonprosjektet går inn i sluttfasen av rekruttering

Naltreksonprosjektet er i ferd med å fylle opp alle plassene vi har kapasitet til, og vi forventer derfor å slutte å ta inn nye deltagere i løpet av de kommende månedene.

Det vil da ha gått omtrent 30 måneder siden første pasient ble inkludert høsten 2012. Dengang var det langsomt tilsig av nye pasienter, mens vi nå opplever stor pågang av nye som ønsker å bli med.

For å bli med i studien må man fylle inntakskriteriene inkludert tilsagn om LAR-behandling, gå igjennom et inntaksintervju og ta prøver før eller under en evt avgiftning. Inklusjon og avgiftning kan ta flere uker, og enkelte sykehus har allerede sprengt sin kapasitet. De som ønsker å delta bør derfor ta kontakt med en studiemedarbeider i sitt nærområde nå og forhøre seg om muligheten for å bli med.