Naltreksonprosjekt omtalt i Bergensavisen

Bergensavisen (BA) har nylig laget en lengre artikkel om forskningsprosjektet på langtidsvirkende naltrekson mot heroinavhengighet.

En del omhandlet forskningsgruppen i Bergen og gjennomføring av prosjektet der, mens en annen var et intervju med en pasient som mottok langtidsvirkende naltrekson.

Det er flere plasser igjen i prosjektet ved alle deltagende sykehus. Interesserte er velkomne til å ta kontakt via telefonnumre på denne siden.