Langtidsvirkende naltrekson i Tidsskrift for Den norske legeforening

I November skrev stipendiat Live Sanderud Stavseth, postdoktor Nikolaj Kunøe og prosjektleder Lars Tanum om behandling av opiatavhengige med langtidsvirkende naltrekson i Tidsskrift for den norske legeforening.

Her nevnes også den pågående forskningsstudien der langtidsvirkende naltrekson sammenlignes med daglig buprenorfinbehandling i LAR.

Les innlegget her:

Langtidsvirkende naltrekson i Tidsskrift for Den norske legeforening.