Naltreksonstudien i Rus og Samfunn nr 5/13

Fagtidsskriftet Rus og Samfunn har omtalt naltreksonstudien over 3 sider.

På nett er artikkelen foreløpig kun tilgjengelig for abonnenter / institusjoner via Idunn, klikk her

Vi oppdaterer siden her når artikkelen blir tilgjengelig for alle.