Naltreksonstudien i gang ved 5 sykehus

Det siste halvåret har studien på langtidsvirkende naltrekson for opiatavhengige også startet ved to av de store sykehusene i Oslo-regionen: Oslo – og Akershus Universitetssykehus. Dette i tillegg til sykehusene som startet opp rundt nyttår.

Vi er glade for å kunne tilby deltagelse i naltreksonstudien også til opiatavhengige i hovedstadsområdet – der flest opiatavhengige bor, flest overdoser finner sted, og de fleste pasientene i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) mottar behandling med buprenorfin (Subutex; Suboxone) eller metadon. Om du bor i Oslo eller AHUS-området og er interessert i å delta i denne forskningsstudien, er du velkommen til å ta kontakt med en kontaktperson for studien.

Denne uke har også denne nettsiden, naltrekson.no, passert 10 000 treff: Ca 2500 lesere har vært innom og klikket på ca 4 sider hver. Populære sider i tillegg til forsiden er den generelle informasjonssiden om naltrekson, den pågående studien på langtidsvirkende naltrekson og vår engelskspråklige informasjonsside.

Vi er glade for interessen for forskningen på behandling av rusmiddelavhengige med naltrekson og vil fortsette å oppdatere siden med nyheter.