Naltreksonstudie i gang ved 3 sykehus

 

Studien Naltrekson eller buprenorfin-nalokson mot tilbakefall etter utskriving tar nå inn opiatavhengige med bosted i opptaksområdet til disse sykehusene: 

Haukeland Universitetssjukehus / Helse Bergen HF

Sykehuset i Vestfold HF

fra medio januar 2013 tas det også inn opiatavhengige fra opptaksområdet til

Stavanger Universitetssjukehus HF

Interesserte kan ta kontakt for mer informasjon, se denne siden. Se beskrivelsen av prosjektet for detaljer om hvem som kan være med, hva deltagere må stille opp på osv.

Ved AHUS og Oslo Universitetssykehus forventes oppstart i løpet av første kvartal 2013 – dette vil bli kunngjort her på naltrekson.no

NB: Grunnet problemer hos en leverandør er de ukentlige spyttprøvene i de første 12 ukene av studien erstattet med urinprøver.