Kontakt

Det tas nå ikke inn nye deltagere i forskningsstudien på langtidsvirkende naltrekson for heroinavhengige.

Eksisterende eller tidligere deltagere kan fortsatt kontakte representant på nærmeste deltagende sykehus:

Helse Bergen
Arild Opheim
arild.opheim@helse-bergen.no
Tlf: 559 70 178 eller 91 31 42 47

Stavanger Universitetssjukehus
Anne Lill Njå Mjølhus
anne.lill.nja.mjolhus@sus.no
Tlf: 468 41 708

Sykehuset i Vestfold
Kamni Sharma
kamsha@siv.no
Tlf: 932 700 37

Oslo Universitetssykehus
Kristin Klemmetsby Solli
k.k.solli@medisin.uio.no
Tlf: 932 700 1 0

Akershus Universitetssykehus
Huma Latif
Zill-E-Huma.Latif@ahus.no
Tlf: 932 700 57

 

For generell informasjon om langtidsvirkende naltrekson: 

Nikolaj Kunøe
nikolaj.kunoe@medisin.uio.no Tlf: 23368900