Stor interesse for assistert avhold med naltrekson blant norske opiatbrukere

Blant 720 norske opiatbrukere var rundt 50% interessert eller svært interessert i å prøve assistert avhold med langtidsvirkende naltrekson i en spørreundersøkelse fra Seraf, UiO og deltagende sykehus (Universitetssykehusene i Oslo, Akershus, Bergen og Stavanger, Sykehusene i Vestfold – og Østfold).

Se saken her: http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/aktuelt/aktuelle-saker/2016/stor-interesse-for-heroinblokkade.html

Dette er en høyere andel brukere enn forventet for en såpass radikal behandling – der all virkning av heroin og andre opioider blokkeres for 4 uker av gangen. I det gradvis mer forpliktende spørreskjemaet sa 44% at de hadde kunnet tenke seg å prøve langtidsvirkende naltrekson med oppstart fra kommende uke om det var tilgjengelig.

Omtrent 30% svarte mer i tråd med hva som var forventet: de var tydelige på at de ikke ønsket å prøve naltrekson men foretrakk LAR og/eller illegal opiatbruk.

Vel 70% av alle de spurte var i LAR på svartidspunktet; kjønns- og aldersfordeling var omtrent som i LAR.

Red komm: Når såpass mange sa seg interessert, betyr det ikke at alle ville klart å gjøre denne overgangen til fullt opiatavhold såpass raskt. Det antyder mer sannsynlig at de var lei ulempene ved dagens to hovedalternativer for behandling: daglig avhengighet av LAR-legemidler med begrensninger på rusbruk, førerkort mm, eller avgiftning og medikamentfri behandling med høy risiko for tilbakefall og overdose.

Entusiasmen blant brukerne tilsier at mange hadde ønsket ‘medikamentassistert avhold’ velkommen som en ‘tredje behandlingsvei’ dersom det hadde vært tilgjengelig i Norge.

Naltrekson på Vettreseminaret for rusforskning 2015

Naltreksongruppen med Vigdis Vindenes fra Seraf og Folkehelseinstituttet, fra venstre Kamni Sharma, Lars Tanum, Vigdis Vindenes, Kristin Klemmetsby Solli, Nikolaj Kunøe, Arild Opheim, Linn Wergeland Digranes

Naltreksongruppen med Vigdis Vindenes fra Seraf og Folkehelseinstituttet, fra venstre Kamni Sharma, Lars Tanum, Vigdis Vindenes, Kristin Klemmetsby Solli, Nikolaj Kunøe, Arild Opheim, Linn Wergeland Digranes


Naltreksongruppen var aktive på nasjonalt seminar for forskere i rusmiddelfeltet på Vettre i Asker. I fokus denne gangen var designet i NTXSBX-studien (Nikolaj og Lars), interesse for naltreksonblokkade blant norske opiatbrukere (Kamni Sharma), og estimat på kostnader ved ulike typer medikamentell behandling (Kristin Solli).

Kostnadsestimat medikamentell behandling av Kristin Solli

Kostnadsestimat medikamentell behandling

Datainnsamling i NTXSBX har dels foregått på iPad, men Mini var for små i felt og ble i stedet tatt frem fra skuffen nå for lading, systemoppdatering, og tjeneste som fremvisere. Mer jobb enn det ser ut til, men vi var fornøyde med sluttresultatet.

Naltreksonprosjektet går inn i sluttfasen av rekruttering

Naltreksonprosjektet er i ferd med å fylle opp alle plassene vi har kapasitet til, og vi forventer derfor å slutte å ta inn nye deltagere i løpet av de kommende månedene.

Det vil da ha gått omtrent 30 måneder siden første pasient ble inkludert høsten 2012. Dengang var det langsomt tilsig av nye pasienter, mens vi nå opplever stor pågang av nye som ønsker å bli med.

For å bli med i studien må man fylle inntakskriteriene inkludert tilsagn om LAR-behandling, gå igjennom et inntaksintervju og ta prøver før eller under en evt avgiftning. Inklusjon og avgiftning kan ta flere uker, og enkelte sykehus har allerede sprengt sin kapasitet. De som ønsker å delta bør derfor ta kontakt med en studiemedarbeider i sitt nærområde nå og forhøre seg om muligheten for å bli med.

Naltreksonprosjekt omtalt i Bergensavisen

Bergensavisen (BA) har nylig laget en lengre artikkel om forskningsprosjektet på langtidsvirkende naltrekson mot heroinavhengighet.

En del omhandlet forskningsgruppen i Bergen og gjennomføring av prosjektet der, mens en annen var et intervju med en pasient som mottok langtidsvirkende naltrekson.

Det er flere plasser igjen i prosjektet ved alle deltagende sykehus. Interesserte er velkomne til å ta kontakt via telefonnumre på denne siden.

Langtidsvirkende naltrekson i Tidsskrift for Den norske legeforening

I November skrev stipendiat Live Sanderud Stavseth, postdoktor Nikolaj Kunøe og prosjektleder Lars Tanum om behandling av opiatavhengige med langtidsvirkende naltrekson i Tidsskrift for den norske legeforening.

Her nevnes også den pågående forskningsstudien der langtidsvirkende naltrekson sammenlignes med daglig buprenorfinbehandling i LAR.

Les innlegget her:

Langtidsvirkende naltrekson i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Naltreksonstudien i gang ved 5 sykehus

Det siste halvåret har studien på langtidsvirkende naltrekson for opiatavhengige også startet ved to av de store sykehusene i Oslo-regionen: Oslo – og Akershus Universitetssykehus. Dette i tillegg til sykehusene som startet opp rundt nyttår.

Vi er glade for å kunne tilby deltagelse i naltreksonstudien også til opiatavhengige i hovedstadsområdet – der flest opiatavhengige bor, flest overdoser finner sted, og de fleste pasientene i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) mottar behandling med buprenorfin (Subutex; Suboxone) eller metadon. Om du bor i Oslo eller AHUS-området og er interessert i å delta i denne forskningsstudien, er du velkommen til å ta kontakt med en kontaktperson for studien.

Denne uke har også denne nettsiden, naltrekson.no, passert 10 000 treff: Ca 2500 lesere har vært innom og klikket på ca 4 sider hver. Populære sider i tillegg til forsiden er den generelle informasjonssiden om naltrekson, den pågående studien på langtidsvirkende naltrekson og vår engelskspråklige informasjonsside.

Vi er glade for interessen for forskningen på behandling av rusmiddelavhengige med naltrekson og vil fortsette å oppdatere siden med nyheter.

Intervju av naltreksonpasient i Bergen

 

En tidligere heroinavhengig pasient i NTX-SBX-studien i Bergen har gitt et intervju til brukermagasinet Megafon der han beskriver sine erfaringer etter noen måneder med langtidsvirkende naltrekson.

Etter tillatelse fra Megafon gjengir vi intervjuet her. Saken ble også omtalt i Bergens Tidende den 24.3.13.

Som vanlig i mediesaker tar vi forbehold om journalistiske grep i fremstillingen.

Megafon_04_2013

Første dose intramuskulær satt i NTX-SBX-studien

 

I dag mottok første pasient intramuskulær naltrekson med varighet i 28 dager som ledd i deltagelse i studien Naltrekson eller Suboxone mot heroinavhengighet. Dette markerer en milepæl for studien og for denne behandlingsformen i Norge: Det er første gang intramuskulær naltrekson er benyttet i forskning på avhengighetslidelser i Norge. Vi håper å inkludere mange flere norske opiatavhengige i månedene som kommer. Interesserte kan lese mer på informasjonssiden for prosjektet.

Samtidig er antall treff på naltrekson.no oversteget 1000 treff. Dette er vi svært fornøyde med – følg med her for nytt om vår pågående forskning på avhengighetsbehandling med naltrekson.

Naltreksonstudie i gang ved 3 sykehus

 

Studien Naltrekson eller buprenorfin-nalokson mot tilbakefall etter utskriving tar nå inn opiatavhengige med bosted i opptaksområdet til disse sykehusene: 

Haukeland Universitetssjukehus / Helse Bergen HF

Sykehuset i Vestfold HF

fra medio januar 2013 tas det også inn opiatavhengige fra opptaksområdet til

Stavanger Universitetssjukehus HF

Interesserte kan ta kontakt for mer informasjon, se denne siden. Se beskrivelsen av prosjektet for detaljer om hvem som kan være med, hva deltagere må stille opp på osv.

Ved AHUS og Oslo Universitetssykehus forventes oppstart i løpet av første kvartal 2013 – dette vil bli kunngjort her på naltrekson.no

NB: Grunnet problemer hos en leverandør er de ukentlige spyttprøvene i de første 12 ukene av studien erstattet med urinprøver.